KONTAKTY

NIKO-SK s.r.o.
Gagarinova 5908/4
06601 Humenné

IČO: 46631411
DIČ: 2023507057
IČ DPH: SK2023507057
 
Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.25947/P
                     
Číslo účtu: 1172792002/1111
Banka: UniCreditBank

Bankový účet: SK16 1111 0000 0011 7279 2002

mob.: 0915 871 136, 0918 835 833
nikosk@nikosk.sk
 
NIKO Železiarstvo
Komenského 15
069 01 Snina
mob.: 0918 835 833
nikosv@nikosk.sk
GPS : 48°58'56.06"S 22° 8'13.75"V

 Reklamačné oddelenie:

NIKO Železiarstvo

Komenského 15

069 01 Snina

 

mob.: 0915 871 136